Hier vindt u informatie over Covertand.
Covertand afbeelding

CoVerTand

CoVerTand is een groepje bevriende tandartsen van enkele tandheelkundige praktijken in West-Brabant met een gedeelde website. De aangesloten praktijken onderscheiden zich door het leveren van hoog kwalitatieve mondzorg. Bij deze zorgverlening staat persoonlijke aandacht, kwaliteit en service voor U als patiënt centraal.

Wat mag u verwachten?

CoVerTand-praktijken bieden het beste op tandheelkundig gebied, door hun bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, onderlinge waarneming bij afwezigheid en onderlinge verwijzing. Alle medewerkers zijn bekwaam, goed opgeleid, wettelijk bevoegd en ingeschreven in het BIG-register en het Kwaliteitsregister. De eisen, die aan een CoVerTand praktijk gesteld worden zijn hoger dan de wettelijk gestelde eisen.

Waarvoor kunt u bij een CoVerTand praktijk terecht?

Alle aangesloten praktijken kunnen de behandelingen uitvoeren waarover u tegenwoordig in de bladen leest en die u op televisie ziet. Voorbeelden hiervan zijn: Tanden Bleken, Prothese op Implantaten (ook wel klikgebit genoemd) Facings (of schildjes ) Alle andere Cosmetische en Esthetische behandelingen.

Wordt op behandelingen door een CoVerTand-tandarts garantie gegeven?

U kunt er van uit gaan, dat op nagenoeg alle behandelingen garantie gegeven wordt. Meer informatie over garantie en als u niet tevreden bent vindt u in de rubriek nieuws en info

Is de behandeling bij een CoVerTand praktijk duurder?

Hoewel u op deze website zult zien, dat alle praktijken hun eigen tarieven (moeten) hanteren, zult u bij vergelijking met andere praktijken zien, dat de behandelingen beslist niet duurder zijn.

Met wie werkt een CoVerTand-praktijk samen?

Wij werken uitsluitend samen met specialisten, die daadwerkelijk in Nederland geregistreerd en gediplomeerd zijn. Deze specialisten kunnen bijvoorbeeld zijn: kaakchirurgen, orthodontisten, parodontologen en endodontologen. Dit in tegenstelling tot praktijken, waar "specialisten" werken die zich wel voordoen als specialist, maar niet als zodanig geregistreerd zijn.

Welke praktijken zijn aangesloten bij CoVerTand?

De aangesloten praktijken, hun praktijkspecifieke informatie en hun praktijkadres kunt u vinden op de praktijkpagina van deze website.