Hier vindt u al het nieuws en informatie.

Algemene Nieuwsbrief

Nieuwsbrief CoVerTand 2023

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij zeer belangrijk.  U kunt bij ons de beste kwaliteit verwachten in een schone praktijk. Hiervoor houden wij onze kennis up to date en de praktijkhygiëne optimaal. Kwaliteit is afgestemd op uw gebit, op uw wensen en mogelijkheden, immers uw mond is onze zorg. Wilt u meer lezen over onze kwaliteitsfilosofie klik dan hier.

Jeugd

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed, met uitzondering van orthodontie en kronen en bruggen. Jeugd heeft dus recht op gratis zorg. Een kind gaat niet uit eigen beweging naar de tandarts, dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. Een kindergebit is vatbaar voor tandbederf en preventie hiervan is mogelijk, mits het kind minimaal elk half jaar naar de tandarts gaat.

Dus ouders zorg voor uw kind en breng of stuur het elk half jaar naar de tandarts.

Periodieke controle

Om uw gebit goed gezond te houden is het verstandig regelmatig uw gebit te laten controleren. Meestal wordt een termijn van een half jaar aangehouden. Op dit moment merken we echter de tendens om controles over te slaan en maar jaarlijks of nog minder vaak voor controle te komen. Hierdoor zien wij de gebitten achteruitgaan.

De Nederlandse mondzorg behoort tot één van de beste van de wereld. Het is in ons land de goede gewoonte om je gebit  te onderhouden en de tandheelkundige zorg is van hoog niveau.

Bij goed onderhoud hoort een regelmatige controle. Immers je hoeft niet altijd last te hebben van een gaatje of bloedend tandvlees. Dit kan echter beter vroegtijdig ontdekt worden om veel ellende te voorkomen en kosten te besparen. Indien u twijfelt of een halfjaarlijkse controle te veel van het goede is, overleg dan met uw tandarts zodat u samen een verantwoorde controle termijn af kan spreken.

 

Tandartsverzekering?

U kunt uw tandartskosten laten verzekeren via een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar. Het loont vaak de moeite de pakketten van de verzekeraars te vergelijken. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u informatie over zorgverzekeringen en polisvergelijkers. Voor vergelijken van verzekeringen 2023 klik hier (vergelijk mondzorg.nl)

De beste verzekering is echter regelmatig naar je tandarts gaan om hoge kosten te voorkomen.

 

Algehele gezondheid – veranderingen

Tegenwoordig worden we gemiddeld steeds ouder. We liggen steeds korter in het ziekenhuis en zijn gelukkig steeds langer mobiel. Dit betekent wel, dat iemand na bijvoorbeeld een hartaanval, al weer snel in de praktijk behandeld kan worden. Het is voor ons natuurlijk van belang, dat wij door u op de hoogte worden gehouden van de behandelingen, die u sinds uw vorige bezoek aan ons hebt ondergaan en van de medicijnen die u gebruikt. Geeft u één en ander s.v.p. door bij de balie of aan de tandartsen of via e-mail.

Coronavirus

Uiteraard houden wij ons aan de adviezen van onze KNMT die nauwe kontakten heeft met het RIVM omtrent het Corona virus.

Reguliere zorg kan plaatsvinden aan personen die geen klachten hebben zoals: koorts, hoesten, benauwdheid, verkoudheid of reuk/smaakverlies en in de voorgaande twee weken niet in contact geweest zijn met mensen met corona.

Wij hanteren de corona leidraad ontwikkeld door het RIVM en KNMT voor een veilige behandeling. Nederland loopt hierin voorop en het WHO advies geldt niet voor Nederland. Voor meer informatie klik hier

Op de  site www.allesoverhetgebit.nl kunt u die adviezen nalezen.

 

Website

Wij trachten de website actueel te houden.

Indien u opmerkingen of suggesties heeft voor de website horen wij dit graag. (Via contact praktijken)