Hier vindt u al het nieuws en informatie.

Bent U niet tevreden?

Zeg het ons!

Als u niet tevreden bent over een behandeling, of u vindt dat u niet de juiste of volledige informatie heeft gekregen, dan kunt u het beste een afspraak maken voor een gesprek met uw eigen tandarts.

Meestal lost dit onduidelijkheden op of kan er een oplossing gevonden worden voor het probleem.

Wilt of durft u niet naar uw eigen tandarts dan zijn de andere Covertand tandartsen gaarne bereid voor een second opinion; een onafhankelijk oordeel over uw klacht. Gezamenlijk kan  dan naar een oplossing gezocht worden. Immers uw mond is onze zorg.

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Als u  met uw eigen tandarts of een andere Covertand tandarts niet gezamenlijk de klacht kan of wilt oplossen is het mogelijk om telefonisch advies en informatie in te winnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) .

Het Tandheelkundig Informatie Punt is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en een onafhankelijke organisatie met als doel informatieverstrekking.

U kunt uw klacht niet indienen bij het TIP, maar alleen advies en informatie inwinnen over uw probleem.

Het TIP is uitsluitend telefonisch bereikbaar   van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 u.-12.00u. en van 13.30u – 16.30u. op  0900-2025012 (kosten € 0,15 per minuut).

KNMT klachtenregeling

Alle Covertand tandartsen zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde en als patiënt van een Covertand tandarts kunt u kosteloos gebruik maken van de KNMT klachtenregeling.

De KNMT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die de wet klachtrecht cliënten zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

Uw klacht kan op twee verschillende manieren opgelost worden. Via bemiddeling na voorleggen aan een bemiddelingsraad of via voorleggen aan de Centrale Klachtencommissie, waarbij een uitspraak gedaan wordt.

U kunt uw klacht schriftelijk of per email aan de KNMT voorleggen.  Hiertoe kunt u een klachtformulier downloaden op de website van de KNMT:  www.allesoverhetgebit.nl .

Het is ook mogelijk om dit klachtformulier op te vragen bij de KNMT.

 

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT of telefonisch bij het TIP

 

KNMT

Postbus 2000

3430 CA Nieuwegein

 

TIP : 0900-2025012

 

Wij hopen dat uw klacht voor u op een goede manier wordt opgelost.