Tandartsenpraktijk Stroek

Nieuwe Patiënten & Huisregels

Covertand afbeelding

 

 

 

Hartelijk welkom  in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om U te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om Uw huidige mondconditie in kaart te brengen en Uw wensen te bespreken. Hiervoor moet ook een gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan Uw verwachtingen voldoen.

 

Openingstijden

http://www.covertand.nl/praktijken/stroek/openingstijden/

 

Controletermijn

Voor de meeste mensen met eigen tanden en kiezen blijft ons advies ieder halfjaar komen voor controle. 

In overleg wordt deze individueel bepaald, dat kan zijn vaker of minder vaak. De trend van onregelmatiger de tandarts bezoeken, door vervallen van de saneringsplicht, heeft al een negatieve invloed op de mondgezondheid. Laat dit U niet overkomen.

Voor diegenen die een gebitsprothese hebben kan gemiddeld een termijn van twee jaren volstaan. Tenzij er implantaten zijn geplaatst want dan blijft bovenstaande gelden alsof U eigen tanden en kiezen heeft.

Wij sturen U tijdig een herinnering voor het maken van Uw volgende controleafspraak doch dit blijft Uw verantwoording. De post is de post niet meer en ook in cyberspace maakt de mailman wel eens een foutje. U kunt ook meteen de volgende controle-afspraak bij de balie maken.

Indien U ons lange tijd niet meer hebt bezocht schrijven we U aan of U nog bij ons ingeschreven wenst te blijven.

 

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0165-533923 of 0165-514781. Tijdens werktijd wordt U dan te woord gestaan door de balieassistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Via dit antwoordapparaat krijgt U informatie hoe U de dienstdoende tandarts kunt bereiken.

Gratis parkeergelegenheid voor de deur.

 

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien U Uw afspraak niet kunt nakomen dient U deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor U gereserveerde tijd in rekening brengen.

 

Pijnklachten

Wanneer U een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen. U kunt ook altijd ons open spreekuur bezoeken. Indien de praktijk gesloten is; hoort U op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

 

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc..

 

Geeft U bij veranderingen dit bij Uw volgend bezoek even aan ons door?

Vanzelfsprekend geldt dit ook voor andere wijzigingen.

U bent verplicht Uw identiteitsbewijs bij ieder bezoek mee te nemen. 

 

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

 

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van Uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt U deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

 

Betalingsvoorwaarden

Na de behandeling krijgt U meteen de nota mee. Deze kunt U meteen bij ons afrekenen met de pin of contant. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente. U krijgt voor behandelingen boven de 150 euro een begroting.

Voor betaling gelden de algemene NMT–betalingsvoorwaarden: NMT-Betalingsvoorwaarden20tandheelkundige20zorg.pdf.

 

 

Meningsverschil

Indien U een meningsverschil heeft met Uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat U dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt U zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Tandheelkundig Team