Tandartsenpraktijk Stroek

Onze kwaliteitsfilosofie

Een blik op onze kwaliteitsfilosofie

 

Kwaliteit is niet alleen gedegen tandheelkunde leveren en niet alleen ISO gecertificeerd zijn maar juist die zorg verlenen waar U het beste mee af bent. Ook op de langere termijn. Maar hoe weet U of Uw tandarts kwaliteit levert?

Wij streven naar die tandheelkunde met de hoogst haalbare kwaliteit.  Deze kan worden bereikt door twee bepalende factoren. Enerzijds is daar de ervaring van de tandarts en binding met zijn of haar patiënten. Anderzijds is er de bewezen behandelfilosofie die voor iedereen individueel bepaald wordt op basis van wetenschappelijke behandelstrategie. 

 

Ervaring en binding

 

Wij zijn in Nederland universitair geschoold en hebben reeds geruime tijd een eigen praktijk. Wij zien onze patiënten gedurende vele jaren en zijn juist daarom goed in staat om Uw zorg individueel te kunnen optimaliseren. Wij werken bewust niet in een grote praktijkorganisatie om de binding en zorg voor onze patiënten niet uit het oog te verliezen. Toch heerst er een trend die beweert dat ‘de patiënt’ beter af zou zijn bij een grote tandartsenpraktijk waar “alle specialisaties” onder één dak zitten. Die trend rept uiteraard niet over de enorme nadelen die aan dergelijke schaalvergrotingen in de zorg zitten voor U als patiënt. En al helemaal niet dat alle specialisaties ook door Uw eigen tandarts verzorgd kunnen worden.

Het worden van een nummer met verloop aan behandelaars met al dan niet al te veel praktijkervaring is niet ons ding.

 

Behandelfilosofie

 

Waarschijnlijk weet U het niet maar iedere keer dat U ons bezoekt wordt Uw behandelplan nagelopen. Hier merkt U niets van doch dit speelt een heel belangrijke rol op de achtergrond. Wij zijn ervan overtuigd dat niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde zorg moet krijgen. Dat klinkt misschien vreemd maar is juist bedoeld om onze behandelingen voor U zo succesvol mogelijk te laten worden.

Wij behandelen op basis van een viertal “mondniveaus” die bepalen welke therapie op dat moment de meeste kwaliteit oplevert. Even een blik in onze en Uw keuken als het ware, hopelijk zonder al te veel vakjargon.

Niveau I:  tandvlees.

Tandvlees dient gezond te zijn daar iedere (restauratieve) behandeling  aan prognose verliest indien dit niet het geval is. Het is het fundament van Uw gebit. Maken van bijvoorbeeld kronen is hier volgens ons niet geïndiceerd. Indien Uw mond zich op dit niveau bevindt heeft het onder controle krijgen van de tandvleesproblematiek prioriteit.

Niveau II:  cariës.

Wanneer Uw tandvlees gezond is het zaak ook Uw tanden gezond te krijgen dan wel te houden. Op dit niveau worden eventuele gaatjes gerepareerd. Verder wordt hier geëvalueerd of het bestaande bacterie-evenwicht goed is voor Uw mond. Terugkoppeling naar niveau I en overlap met deze is mogelijk.

Niveau III: functiebehoud.

Wanneer Uw mond zich op dit niveau bevindt dan zijn de microbiële problemen onder controle. Hier kan gekeken worden naar meer duurzame behandelingen om Uw gebitsfunctie op de langere termijn veilig te kunnen stellen.

Kort samengevat dienen eerst de microbiële problemen in de mond onder controle te zijn vooraleer aan ‘luxe’ tandheelkunde gedacht mag worden. Let wel het onder controle hebben betekent geenszins opgelost helaas, belangrijk blijft dus dan ook hier de periodieke controles. Dit onder controle hebben van de schadelijke bacteriën is niet één twee drie goed vast te stellen dan wel bereikt, jarenlange evaluatie en behandelingen op lager niveau gaan hieraan vooraf. Terugkoppeling naar niveau I en II en overlap met deze is mogelijk. 

Niveau IV: functieherstel.

Ondanks veel zorg en aandacht zijn wij geen tovenaars. Er kan helaas een tijd komen waar afscheid is genomen van Uw eigen tanden en kiezen. Het vervaardigen van een volledige gebitsprothese is hier de aangewezen behandeling.