Tandartsenpraktijk Stroek

Hygiëne

Covertand afbeelding

 

 

Onder kwaliteit verstaan wij ook hygiëne, wij houden ons aan de laatste richtlijnen om kruisbesmetting te voorkomen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep infectiepreventie (WIP). Ons koelwater wordt halfjaarlijks getest op legionella, bovendien worden de cruciale waterleidingen wekelijks inwendig gedesinfecteerd.

 

   

Dit zijn onze tien geboden.

1. Wij dragen goed zittende latexvrije handschoenen ter

    voorkoming  van kruisbesmetting. Deze worden voor

    elke patiënt gewisseld.

 

2. Wij maken gebruik van een thermodesinfector....

3. en een autoclaaf, in deze volgorde.

4. Zo veel mogelijk gebruiken wij disposables of goed tegen

    sterilisatie en desinfectie bestendige materialen.

 

 

 

  

 5. Wij hebben antiprik-maatregelen genomen en 

     zijn voldoende  gevaccineerd tegen hepatitis B  

 6. Onze praktijk heeft drie typen desinfectantia: alcohol,

     peroxide en bleekwater. 

 

7. Onze adequate nevelafzuigers minimaliseren de verspreiding

    van aërosolen.

 

 8. Aan het begin van de dag, bij het wisselen van elke patiënt

     en aan het eind van de dag wordt het koelwater van de 

     hand- en hoekstukken en de meerfunctiespuit goed

     doorgespoeld. 

 
 

9.  Wij dragen (veiligheids)brillen.

10.Wij maken gebruik van een mond/neusmasker van goede kwaliteit,

     deze wordt voor iedere patiënt vernieuwd.