Tandartsenpraktijk Stroek

Troonrede

Ook Uw eigen tanden en kiezen moeten soms bekroond worden om deze langer te kunnen behouden. De keuze van het te gebruiken materiaal is hierbij van groot belang. In het verleden was de gouden standaard een hoogwaardige goudlegering. Hier werd ten behoeve van de esthetiek porselein opgebakken. De goudprijs is dermate gestegen dat een kosten-baten-overweging aangaande andere materialen realistisch is. Nog steeds zijn wij de mening toegedaan dat goud de standaard blijft maar er zijn goede alternatieven.

In onze praktijken wordt vaak de keuze gemaakt voor een spaarlegering die de techniekkosten fors omlaag brengen. Het volledige financiele voordeel is altijd aan onze klanten door berekend. Maar ook is er nu de volledig keramische kroon dus zonder een metalen onderstructuur. Esthetisch zijn deze de mooiste en zijn qua kosten niet veel duurder dan kronen van spaarlegering. 

Ieder keramisch materiaal kent een zekere brosheid, meer dan metaal. U moet derhalve rekening houden met breuk in de toekomst van deze kronen. Deze is afhankelijk van de mate van belasting en het preparatieontwerp. De ervaring heeft ons geleerd dat ook in de meest gunstige omstandigheden porselein in de mond dan wel een ander keramiek kan breken. Is het een klein stukje dan is meestal vervanging van de kroon niet nodig. Bij een opgebakken kroon (met een metalen onderstructuur) is ook bij forse breuk van het porselein niet direct vervanging aan de orde. Immers de metalen kap zal in tact blijven anders dan bij een volledig keramische kroon waar vervanging vaak wel aan de orde zal zijn. 

Het is een misverstand ervan uit te gaan dat kronen voor altijd zijn. Er zijn inderdaad mensen die een levenlang met een kroon doen maar helaas anno nu zijn de materialen qua duurzaamheid simpelweg minder geworden doch daar staat tegenover dat ze esthetisch veel fraaier zijn en bovendien veel vriendelijke voor Uw tandvlees. Dus niets is voor altijd, ook een kroon niet maar deze draagt wel bij tot behoud van Uw gebit. Dit relaas is beperkt, voor vragen staan wij voor U klaar.