Tandartspraktijk J.W.Willemsen

Algemene informatie

Covertand afbeelding

Aandacht, geduld, kwaliteit,

Onze praktijk is een praktijk voor algemene tandheelkunde. Wij hebben jarenlange ervaring in de tandheelkundige zorg bij gehandicapten. Verder gaat onze speciale aandacht uit naar behandeling van kinderen en angstige patiënten waar wij ruim de tijd voor nemen.

Wij kunnen u de meeste behandelingen aanbieden, restauratieve behandelingen (vullingen, kronen, facings), prothetische behandelingen ( kunstgebitten, frames), endodontologie (zenuwbehandlingen) en mondhygiëne behandelingen.

Orthodontie ( beugels) en het plaatsen van implantaten worden niet bij ons in de praktijk uitgevoerd, maar verwijzen wij naar gekwalificeerde specialisten.

 

Wachttijden

Wij maken uitsluitend afspraak op tijd en streven er naar te werken zonder wachttijden zodat u in bijna alle gevallen wordt geholpen op de afgesproken tijd.

 

Kwaliteit

Het waarborgen van kwaliteit is zeer belangrijk, om die reden zijn wij, de tandarts en de mondhygiëniste, ook ingeschreven bij het betreffende kwaliteits register en beide BIG geregistreerd. Jaarlijks worden er regelmatig cursussen gevolgd en deelgenomen aan een intercollegiale toetsingsgroep. Bij kwaliteit hoort ook hygiene, de controle en handhaving hiervan wordt uitgevoerd aan de hand van het WIP(wet infectie preventie) protocol, gebruik makend van thermodesinfector, klasse b sterelisator en een dac sterelisator(voor de hoekstukken en airrotor, de "boren" ).

 

Digitaal röntgen 

Wij maken gebruik van digitalel röntgenapparatuur, wat ons de mogelijkheid biedt de stralings dosis zo laag mogelijk te houden.

 

Praktijkregels

 Graag vragen wij u aandacht voor en medewerking aan de volgende zaken om op een voor allen prettige wijze te kunnen werken.

 

  1. Indien u verhinderd bent een afspraak na te komen, laat dit minimaal 24 uur van te voren weten. Wanneer u een lange behandeling wil annuleren verzoeken wij u dit minimaal 3 dagen van te voren te doen.
  2. Wij verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn voor een afspraak, zodat wij u op tijd kunnen helpen en het programma niet uitloopt.
  3. Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen, wordt er bij ons tijdens de controle afspraak bepaald wat er gedaan moet worden, zodat wij in overleg met u een afspraak voor behandeling kunnen maken.
 
Verdere informatie over mondgezondheid, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen en over de tandartspraktijk kunt u vinden op  www.allesoverhetgebit.nl